NAPISZ DO NAS

  Jedynka             Kożuchów

Galeria

Rekrutacja

E-dziennik

Poznaj nas

IMIĘ i NAZWISKO
E- MAIL
TREŚĆ
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Dziękuję za kontakt
Wypełnij formularz

Kalendarium

Przedszkole

Sport

Po lekcjach

Projekty

Wolontariat

Klasy 

UKS SG 

#jedynkakozuchow

to szkoła z pasją

BĄDŹ Z NAMI

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Bolesława Krzywoustego

w Kożuchowie

 

ul. Chopina 11

67-120 Kożuchów 

 

+48 68 355-20-49 (ul. Chopina 11)

+48 502-030-205  (ul. Chopina 11)

+48 68 355-24-23 (ul. A. Haller 1)

 

sp1@kozuchow.pl

 

KONTAKT

     Logopeda szkolny, p. Joanna Kaźmierska, zajmuje się pracą z dziećmi mającymi zaburzenia wymowy. Zadaniem logopedy szkolnego jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej. W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba dzieci z wadami wymowy. Na podstawie diagnozy logopedycznej przeprowadzonej we wrześniu, do najczęściej spotykanych zaburzeń mowy zalicza się: 

  • seplenienie międzyzębowe - w czasie wymawiania głosek takich, jak np. s, z, c, dz język wsuwany jest między zęby;
  • seplenienie proste - to najczęściej zamiana głosek sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz np. zamiast szkoła - skoła;
  • rotacyzm - brak głoski r lub nieprawidłowa jej wymowa;
  • bezdźwięczność - głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda - fota;
  • mowa cicha, niewyraźna lub gwarowa np. kiedy - kedy.
  • Korekcja wad wymowy polega na:
  • usprawnianiu narządów artykulacyjnych (języka, warg);
  • ćwiczeniach oddechowych;
  • kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy);
  • wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach.

     Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii. Wadom wymowy towarzyszą często wady zgryzu (konieczna wizyta u ortodonty), trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne i psychiczne.      W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.      W zajęciach uczestniczą rodzice (szczególnie w początkowym etapie) po to, aby mogli prawidłowo utrwalać mowę dziecka w trakcie ćwiczeń domowych. Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać. 

 

Logopeda (p. ...) pracuje w następujących godzinach:

 

Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek  
Środa  
Czwartek  
Piątek  

 

Gabinet logopedy znajduje się w małym budynku pod numerem ...

 

Logopeda

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Krzywoustego w Kożuchowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.