NAPISZ DO NAS

  Jedynka             Kożuchów

Galeria

Rekrutacja

E-dziennik

Poznaj nas

IMIĘ i NAZWISKO
E- MAIL
TREŚĆ
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Dziękuję za kontakt
Wypełnij formularz

Kalendarium

Przedszkole

Sport

Po lekcjach

Projekty

Wolontariat

Klasy 

UKS SG 

#jedynkakozuchow

to szkoła z pasją

BĄDŹ Z NAMI

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Bolesława Krzywoustego

w Kożuchowie

 

ul. Chopina 11

67-120 Kożuchów 

 

+48 68 355-20-49 (ul. Chopina 11)

+48 502-030-205  (ul. Chopina 11)

+48 68 355-24-23 (ul. A. Haller 1)

 

sp1@kozuchow.pl

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie - jest szkołą publiczną powstałą w roku 1945. Organem prowadzącym jest gmina Kożuchów, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty i Wychowania. Społeczność szkolna to 607 uczniów klas "0"-VIII. Są to nie tylko uczniowie z Kożuchowa, ale i innych miejscowości, które należą do naszej gminy, tj.: Bielic, Cisowa, Czciradza, Drwalewic, Dziadoszyc, Lasocina, Podbrzezia Górnego, Sokołowa, Solnik. Uczniowie uczą się w dwóch budynkach szkolnych znajdujących się przy ulicy Chopina 11. Dyrektorem szkoły od roku 2017 jest mgr Arkadiusz Sidor, a funkcje wicedyrektorów pełnią mgr Marzena Strzymińska, mgr Dorota Słowik i mgr Urszula Wilk.

 

Kadrę szkoły tworzy zespół wysoko kwalifikowanych nauczycieli, przygotowanych do nowoczesnego kształcenia i chętnych do ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. W naszej placówce uczymy, wychowujemy uczniów i zapewniamy im właściwą opiekę. Dajemy każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Każdego dnia zapewniamy wszystkim uczniom poczucie bezpieczeństwa, dobrą atmosferę oraz szansę wzbogacenia i urozmaicenia procesu edukacyjnego. Cały czas aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy szkoły. Utrzymujemy stałe i efektywne kontakty z instytucjami, organizacjami i środowiskiem lokalnym. Cieszymy się uznaniem, jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska lokalnego, przyjaźni dzieciom.

 

Oferujemy nie tylko doskonałe warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej programem nauczania, ale dajemy możliwość samorealizacji i kształtowania własnych zamiłowań w wielu kołach zainteresowań. Działają następujące koła przedmiotowe: informatyczne, matematyczne, polonistyczne. Wzbogacają uczniów w wiedzę i przygotowują ich do konkursów. Zainteresowania artystyczne i sportowe dzieci mogą rozwijać także w kołach: muzycznym, plastycznym, sportowym. W celu wyrównywania wiedzy i umiejętności prowadzimy również zajęcia logopedyczne, dydaktyczno - wyrównawcze i gimnastykę korekcyjną. Organizujemy wiele imprez turystycznych i kulturalnych: wycieczki klasowe i międzyklasowe, biwaki, zabawy taneczne, konkursy, przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, turnieje sportowe. Dysponujemy pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu, dwoma salami gimnastycznymi, boiskami do koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, bieżnią lekkoatletyczną, biblioteką i czytelnią, świetlicą, gabinetami pedagoga i psychologa. Szkolne klasy dostosowane są do nowoczesnego nauczania, na wyposażeniu wielu z nich znajdują się tablice interaktywne wraz z projektorami lub ekrany multimedialne. 

 

Bazę szkoły stanowi 37 pracowni dydaktycznych (budynki przy ulicy Chopina i Anny Haller), trzy pracownie komputerowe (każda wyposażona w 16 komputerów stacjonarnych lub laptopów) i stałym dostępem do Internetu, dwie sale gimnastyczne, siłownia, sala do gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, dwa boiska sportowe (przeznaczone do uprawiania: piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa ziemnego, siatkówki i koszykówki) położone wśród terenów zielonych, bieżnia lekkoatletyczna, aula szkolna, świetlice, gabinety pedagogów, gabinet psychologa, gabinety lekarskie, biblioteki wraz z czytelniami multimedialnymi, stołówki, świetlice opiekuńczo - wychowawcza (socjoterapeutyczna). 

 

 

 

O jedynce

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Krzywoustego w Kożuchowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.