NAPISZ DO NAS

  Jedynka             Kożuchów

Galeria

Rekrutacja

E-dziennik

Poznaj nas

IMIĘ i NAZWISKO
E- MAIL
TREŚĆ
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Dziękuję za kontakt
Wypełnij formularz

Kalendarium

Przedszkole

Sport

Po lekcjach

Projekty

Wolontariat

Klasy 

UKS SG 

#jedynkakozuchow

to szkoła z pasją

BĄDŹ Z NAMI

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Bolesława Krzywoustego

w Kożuchowie

 

ul. Chopina 11

67-120 Kożuchów 

 

+48 68 355-20-49 (ul. Chopina 11)

+48 502-030-205  (ul. Chopina 11)

+48 68 355-24-23 (ul. A. Haller 1)

 

sp1@kozuchow.pl

 

KONTAKT

     Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom. Podstawowymi zadaniami w codziennej pracy psychologa, dzięki którym cel ten może zostać realizowany, są:

 

Praca z uczniem:

 • diagnoza potencjalnych możliwości ucznia,
 • diagnoza trudności emocjonalnych ucznia poprzez obserwację w klasie, wywiad z rodzicem lub nauczycielem oraz wykorzystanie technik projekcyjnych,
 • indywidualne zajęcia z uczniami (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające),
 • zajęcia z klasami – integracyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające kompetencje społeczne,
 • rozmowy terapeutyczne oraz grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznymz uczniami.

 

Praca z rodzicem/ opiekunem:

 • indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym,
  • poradnictwo wychowawcze oraz konsultacje rodzinne,
  • udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich,
  • udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych, kierowanie do specjalistów w zależności od potrzeb,
  • przygotowywanie dla rodziców ulotek i artykułów o treściach psychoedukacyjnych na wybrane tematy (np. nadpobudliwość psychoruchowa, dysleksja, rozpoczęcie nauki w szkole, uzależnienia, agresja, itp.).

 

Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:

 • wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczniów,
 • konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań,
 • z wychowawcami i pedagogiem szkolnym,
 • interwencje wychowawcze,
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

 

Godziny pracy psychologa szkolnego (p......, gabinet nr ,mały budynek)

                               

Dzień tygodnia                  Godz.  
Poniedziałek 8.00-14.30  
Wtorek 8.00-10.30  
Środa 8.00-13.00  
Czwartek 8.00-13.00  
Piątek 8.00-13.30  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Krzywoustego w Kożuchowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.