NAPISZ DO NAS

  Jedynka             Kożuchów

Galeria

Rekrutacja

E-dziennik

Poznaj nas

IMIĘ i NAZWISKO
E- MAIL
TREŚĆ
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Dziękuję za kontakt
Wypełnij formularz

Kalendarium

Przedszkole

Sport

Po lekcjach

Projekty

Wolontariat

Klasy 

UKS SG 

#jedynkakozuchow

to szkoła z pasją

BĄDŹ Z NAMI

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Bolesława Krzywoustego

w Kożuchowie

 

ul. Chopina 11

67-120 Kożuchów 

 

+48 68 355-20-49 (ul. Chopina 11)

+48 502-030-205  (ul. Chopina 11)

+48 68 355-24-23 (ul. A. Haller 1)

 

sp1@kozuchow.pl

 

KONTAKT

      Świetlica szkolna stanowi bardzo ważne ogniwo w systemie współczesnego wychowania i opieki nad dzieckiem. Ma ona zapewnić dziecku możliwość wzrastania w naturalnych warunkach rodzinnych, kulturalnych i społecznych, a jednocześnie nieść dziecku pomoc i rodzinie w jego najbliższym środowisku. Korzystanie ze świetlicy szkolnej na zasadzie dobrowolnego wyboru, stwarza większą możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów nauczycieli z wychowankami, rozpoznania źródeł różnych negatywnych zjawisk. Obecnie zapracowani rodzice coraz mniej czasu poświęcają dzieciom. Świetlica jako placówka szkolna, jest miejscem konkretnego wykorzystania czasu wolnego, przynoszącego pożytek dzieciom. Wychowawcy są inspiratorami poczynań, które pozwalają rozbudzić, rozwijać oraz kształtować uzdolnienia i zainteresowania dziecka. Wychowawca świetlicy musi udzielać wskazówek do rozwiązywania trudnych problemów. W obecnych warunkach, świetlica szkolna jest szansą do wykorzystania dla dzieci, rodziców, również dla szkoły i wychowawców. Dla dzieci świetlica szkolna pełni rolę, umożliwiającą im rozwój bez obciążeń i stresów, stwarza możliwość kształcenia, daje poczucie swobody, bezpieczeństwa, wzajemnej sympatii, koleżeństwa, porozumienia i sympatii między dziećmi a wychowawcą. Dla rodziców - świetlica nie powinna być tylko „przechowalnią” dzieci, ale stać się placówką wspomagającą ich wychowanie dziecka, poradzić im, jak rozwiązać występujące problemy, wyręczyć w rozwijaniu zainteresowań dzieci. Dla szkoły - świetlica jest ważnym ogniwem wychowania szkolnego. Wolna od systemu klasowego, od podziału na przedmioty, rodzi atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi osobowości dzieci. Ułatwia kształtowanie wyobraźni i postaw twórczych.     Do zadań świetlicy, należy w szczególności:

  • zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami, zapewnienie wychowankom     racjonalnego żywienia odpowiednio do czasu ich pobytu w szkole,
  • organizowanie zespołowej nauki własnej wychowanków pod nadzorem kwalifikowanych sił pedagogicznych; wdrażanie wszystkich wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce,
  • prowadzenie systematycznej działalności wychowawczej, sprzyjającej jak najpełniejszej realizacji zadań wychowawczych szkoły,
  • opieka na samorządną działalnością wychowanków,
  • organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na wolnym powietrzu oraz troska o wychowanie fizyczne.
  •  

       Nasze świetlice czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Opiekunami świetlicy są: p. Robert Gierszewski, p. Joanna Lasota, p. Iwona Zięba.

Świetlica

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Krzywoustego w Kożuchowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.