BĄDŹ Z NAMI

Jedynka Kożuchów

NAPISZ DO NAS

  Jedynka             Kożuchów

Galeria

Rekrutacja

E-dziennik

Poznaj nas

IMIĘ i NAZWISKO
E- MAIL
TREŚĆ
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Dziękuję za kontakt
Wypełnij formularz

Kalendarium

Przedszkole

Sport

Po lekcjach

Projekty

Wolontariat

Klasy 

UKS SG 

#jedynkakozuchow

to szkoła z pasją

BĄDŹ Z NAMI

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Bolesława Krzywoustego

w Kożuchowie

 

ul. Chopina 11

67-120 Kożuchów 

 

+48 68 355-20-49 (ul. Chopina 11)

+48 502-030-205  (ul. Chopina 11)

+48 68 355-24-23 (ul. A. Haller 1)

 

sp1@kozuchow.pl

 

KONTAKT

Granty PPGR – aktualizacja wniosków

W związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i wezwaniem Gminy Kożuchów do uzupełnienia wniosku złożonego przez Gminę, informujemy rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

W związku z powyższym należy dostarczyć:

1) wypełnione przez wnioskodawcę oświadczenie o stopniu pokrewieństwa – druk w załączeniu DOTYCZY  WSZYSTKICH  WNIOSKODAWCÓW

2) dokumenty (do wglądu) poświadczające stopień pokrewieństwa w linii prostej ucznia z rodzicem/opiekunem prawnym, dziadkiem/babcią, pradziadkiem/prababcią pracującymi niegdyś w PPGR, wymienionymi w oświadczeniu (odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy: aktów urodzenia, aktów małżeństwa) lub inne dokumenty poświadczające pokrewieństwo w linii prostej DOTYCZY  WSZYSTKICH  WNIOSKODAWCÓW

3) dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR itp.) – DOTYCZY OSÓB, KTÓRE NIE DOSTARCZYŁY W/W DOKUMENTÓW WRAZ Z WNIOSKIEM

W/w dokumenty są niezbędne do uznania zasadności wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez Gminę Kożuchów w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów”) i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Kożuchów do instytucji weryfikującej.

Wypełnione oświadczenia wraz z dokumentami do wglądu należy składać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Kożuchowie (pok. 30 – wejście B) w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 roku do godz. 14.00.

 

UWAGA!

Informuję, że w zbiorczym wniosku Gminy Kożuchów o przyznanie grantu ujęte zostaną jedynie wnioski zawierające komplet dokumentów.

 

Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa

28 listopada 2021

                           w Kożuchowie

           SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1

E-dziennik

Galeria

Rekrutacja

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Krzywoustego w Kożuchowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.